Kết Quả Nghiên Cứu

Bài thuốc Nhất Nam Định Tâm Khang giúp bệnh nhân tìm lại giấc ngủ chất lượng

Tìm hiểu Quốc dược Hoàng Cung giúp chấm dứt mất ngủ ở người lớn tuổi – Nhất Nam Định Tâm Khang

Bài thuốc Nhất Nam Định Tâm Khang chữa mất ngủ ở người lớn tuổi đang được nhiều người bênh tin...

Chuyên gia đánh giá về Đề án nghiên cứu và phục dựng bài thuốc mất ngủ Nhất Nam Định Tâm Khang

Chuyên gia đánh giá về Đề án nghiên cứu và phục dựng bài thuốc mất ngủ Nhất Nam Định Tâm Khang

Đề án nghiên cứu và phục dựng bài thuốc mất ngủ Nhất Nam Định Tâm Khang đã mở ra một...

Tiến sĩ - Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Vân Anh nghiên cứu tư liệu trong cuốn Châu Bản triều Nguyễn

Đánh giá, nghiệm thu “Đề án nghiên cứu và phục dựng bài thuốc mất ngủ của vua Gia Long”

Đề án nghiên cứu đã thu được những kết quả cụ thể, có độ tin cậy về tác dụng của...

Nhất Nam Dưỡng Tâm Huyết - Thang thuốc đặc trị mất ngủ thể khí huyết hư

Nhất Nam Dưỡng Tâm Huyết – Thang thuốc đặc trị mất ngủ thể khí huyết hư

Là một trong 4 bài thuốc trứ danh trong bộ sản phẩm chữa mất ngủ Nhất Nam Định Tâm Khang,...

Nhất Nam Dưỡng Tâm Thận - Bài thuốc đặc trị mất ngủ thể tâm thận âm hư

Nhất Nam Dưỡng Tâm Thận – Bài thuốc đặc trị mất ngủ thể tâm thận âm hư

Nằm trong bộ sản phẩm chữa mất ngủ Nhất Nam Định Tâm Khang, bài thuốc Nhất Nam Dưỡng Tâm Thận...